تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان شمس تبریزی شمالی ، کوچه نیک رای ، پلاک ۵

فهرست قراردادهای اخذ شده با دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت و غیر دولتی

ردیف شرح کالا نام پروژه سال اجرا نام کار فرما
۱ ۴۱۴۳ QTY Ball , Check, Globe & Plug valves-3/4" ~ 42" Class 150 ~ 1500 Bidboland II project Mahshahr Facilities ۲۰۱۸ Persian Gulf Bid Bolan Gas Refinery
۲ ۴۴۸ QTY Ball valves-3/4" ~ 42" Class 150 ~ 600 Gass Treating Project( Bidboland project pakage A) ۲۰۱۸ Persian Gulf Bid Bolan Gas Refinery
۳ ۱۶۲۴ QTY Ball , Check, Globe & Plug valves-3/4" ~ 42" Class 150 ~ 1500 Bidboland II project Pipeline ۲۰۱۸ Persian Gulf Bid Bolan Gas Refinery
۴ ۷۳۷ QTY Ball valves-1/2" ~ 14" Class 150 ~2500 NGL3100 ۲۰۱۷ OIEC
۵ ۴۵۸۸ QTY Ball valves-3/4" Class 150~ 42" Class 600 Gass Treating Project( Bidboland project pakage A) ۲۰۱۷ Persian Gulf Bid Bolan Gas Refinery
۶ ۱۴۵۰ # , ۳/۴" ~ ۴۸" Class 600 Iranian Gas Trunk Pipeline (IGAT6) ۲۰۱۶ Naftanir
۷ ۱۶ # Ball Valve 56" class 600 with LBV Actuator – Fully Welded Body ۵۶" pipe line dezful/koohdasht ۲۰۱۶ Payandan
۸ Ball valve ¾”~۱۶” – Cl 150 & 300 , Top Entry Bandar Abbas Gas Condensation refinery ۲۰۱۲ Fara Dast energy Falat (FALAT)
۹ Ball Valves ½” ~ ۴۸” S.S,C.S,NACE, Actuated Type South Pars Project – Phases 14 with IPMI ۲۰۱۱ POGC
۱۰ Ball Valves ½” ~ ۱-۱/۲”S.S,C.S,NACE, South Pars Project – Phases 17,18 with OIEC ۲۰۱۱ POGC
۱۱ Ball Valves ½” ~ ۳۰” C.S,NACE, South Pars Project – Phases 22,23,24 with PKSK ۲۰۱۱ POGC
۱۲ Ball Valves ½” ~ ۴۸” S.S,C.S,NACE, Actuated Type South Pars Project – Phases 20,21 with OIEC ۲۰۱۰ POGC
۱۳ Ball Valves ½” ~ ۴۸” S.S,C.S,NACE, Actuated Type South Pars Project – Phases 17,18 with IPMI (IOI Consortium) ۲۰۱۰ POGC
۱۴ Ball Valves ½” ~ ۶” S.S,C.S,NACE South Pars Project – Phases 12 with NASR Consortium – (EPC1) ۲۰۱۰ POGC
۱۵ Ball Valves ½” ~ ۲۴” Actuated Type West Ethylene Pipeline Project ۲۰۰۶-۲۰۰۸ PIDMCO
۱۶ Ball Valves 2”~۸” Split Body, C.S Chabahar Project ۲۰۰۷ SETIRAN

طراحی سایت توسط فراکارانت